AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času

První adventní rozhovor z AZ CENTRA:

 

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času přeje krásné adventní čas!

 AZ CENTRUM je středisko volnočasových aktivit nejrůznějšího spektra...

Co je ale vlastně volný čas? Jakou by měl mít v dnešní proměnlivé době podobu? I nás současné turbulentní změny nutí nacházet nové odpovědi, a proto se stává hlavním heslem našeho centra DIALOG.

Dialog jako stěžejní vize i každodenní dílčí aktivita, díky níž budeme schopni společně s Vámi - našimi klienty - nacházet ve všem, co děláme, smysl a budoucnost. Chceme motivovat, inspirovat a poskytnout prostor pro (sebe)realizaci každému, kdo projeví zájem toto naše úsilí podpořit.

AZ CENTRUM je tu pro Vás už řadu let. Stále se můžete těšit na nabídku ověřených zájmových útvarů (taneční skupina TENDENC, hra na hudební nástroje, keramika, sportovní činnosti, výpočetní techniku...). Nově se navíc zaměříme na kreativitu v oblasti sebeprezentace, ale i filmové tvorby či literární tvořivosti. Do budoucna se chceme věnovat enviromentální tematice a více i zdravému životnímu stylu.

Právě vzniká nová nabídka v sekci ZÁJMOVÉ ÚTVARY

V rámci našich  aktivit nabízíme i pobyty.  Máme i vzdělávací aktivity pro dospělé,  pro předškoláky a nižší ročníky základních škol. Každoročně pořádáme kurzy instruktorů lyžování s akreditací MŠMT.

MgA. Martin Domkář - ředitel organizace